Termes i condicions generals de contractació entre The Green Vintage Events i l'usuari:

1. Acceptació de Termes

En accedir i utilitzar els serveis proporcionats per The Green Vintage Events, l'usuari accepta complir amb els següents termes i condicions. Si no està d'acord amb algun dels termes, li sol·licitem que no faci ús dels nostres serveis.

2. Serveis

The Green Vintage Events ofereix serveis d'organització d'esdeveniments, incloent-hi la planificació, disseny, coordinació i execució d'esdeveniments corporatius.

3. Reserves i Pagaments

La confirmació de la reserva serà efectiva únicament després de fer el pagament anticipat equivalent al 50% del cost total de l'esdeveniment. El 50% restant s'haurà d'abonar amb una antelació de set dies hàbils abans de la data de l'esdeveniment.

El nostre mètode de pagament sempre s'efectuarà mitjançant transferència bancària.

El tipus d'IVA serà del 21%. En cas que hi hagi un canvi en el percentatge d'IVA a Espanya, s'aplicarà el nou percentatge vigent.

4. Cancel·lacions i reemborsament

En cas de cancel·lació per part de l'usuari, les condicions de cancel·lació variaran segons els serveis contractats. L'empresa es reserva el dret de cancel·lar o modificar un esdeveniment per circumstàncies imprevistes.

La impossibilitat de realització de l'activitat contractada per causes meteorològiques no és motiu de reemborsament. En situacions prèviament pronosticades de pluja, The Green Vintage Events s'esforçarà per buscar alternatives per ajornar l'activitat, en la mesura del possible. No obstant això, si el client decideix mantenir l'activitat en la data original i aquesta es veu afectada per la pluja, no procedirà cap reemborsament ni canvi de data.

5. Responsabilitat

The Green Vintage Events no es fa responsable de pèrdues, danys o lesions durant la participació en esdeveniments organitzats per l'empresa. Els participants assumeixen tota la responsabilitat per la seva participació i han de complir amb les normes i regulacions establertes per The Green Vintage Events i les autoritats locals.

6. Propietat Intel·lectual

Tot el contingut, disseny i propietat intel·lectual a la plataforma de The Green Vintage Events són propietat exclusiva de l'empresa. L'ús no autoritzat de qualsevol material pot infringir drets d'autor, marques registrades i altres lleis.

7. Modificacions de Termes i Condicions

The Green Vintage Events es reserva el dret de modificar aquests termes i condicions en qualsevol moment. Els canvis entraran en vigor en ser publicats a la pàgina web.

8. Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquests termes i condicions es regeixen per les lleis d'Espanya, i qualsevol disputa estarà sotmesa a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

Per utilitzar els nostres serveis, l'usuari accepta en la seva totalitat aquests termes i condicions.

Data de l'última actualització: Gener de 2024